خط IIX


 با دراختیارداشتن 3 فروند کشتی با ظرفیت کلی 2000 TEU ، محمولات بنادر هند (ناواشیوا/موندرا) وترانشیپی از مقاصد خاور دور، جنوب شرقی آسیا، اروپای شمالی و مدیترانه بصورت مستقیم ودر کوتاهترین زمان ممکن به بندر چابهار، ام القصر عراق، جبل‌علی، خور‌فکان و بالعکس ارتباط می دهد.