خط ECL
 

این خط که با دراختیارداشتن 4 فروند کشتی کانتینر بر با ظرفیت 3 فروند 2500 و 1 فروند 2700 TEU سرویس دهی دریک زمانبندی مشخص، محموله های کانتینری ازمنطقه خلیج فارس ، خلیج عدن و دریای سرخ به طرف دریای مدیترانه (شامل جنوا، استانبول، گملیک) و شمال اروپا، بنادر اسکاندیناوی و بالتیک (شامل هامبورگ، آنتورپ) تحت پوشش قرارمی گیرند وهمچنین بارهای صادراتی از منطقه اروپا وحوزه دریای مدیترانه به طرف خلیج فارس حمل می گردند .