خط SAS
 با دراختیارداشتن 2 فروند کشتی با ظرفیت هر یک 1000 TEU ، کشورهای شرق آفریقا (تانزانیا ، کنیا ) را به  ایران  پیوند می دهد.