خط HDM


با دراختیار داشتن 6 فروند کشتی ، شامل 5 فروندکشتی 6500TEU و 1 فروند کشتی 5100 TEU کلیه بنادر و مسیرهای خاور دور به حوزه خلیج فارس را تحت پوشش دارد . این خط کوتاه ترین مدت زمان سفر مستقیم از بنادر حوزه خلیج فارس (اعم از دبی ، بندرعباس) به تمامی بنادر خاور دور (شامل بنادر، کینگداو، تیانجین، دالیان، لیان یون گنگ، اینچون، بوسان، کوانگ یانگ، ،شانگهای) و بالعکس را ارائه نموده وسایر بنادر مسیر هم توسط فیدر به بنادر اصلی مذکور ارتباط داده می شوند .