لینک های مفید

بمنظور سهولت دسترسی مشتریان گرامی به بخشهای مختلف ، لینک های زیر جهت ورود به سامانه های اختصاصی مشتریان عزیز معرفی می شود :

لینک 1: ورود به پنل مشتریان (امور واردات و ترخیصیه)   CUSTOMERS.HDASCO.COM

لینک 2: ورود به پنل مشتریان (امور صادرات)   ACTSCUSTOMER.HDASCO.COM