مسیر خلیج فارس

مسیر خلیج فارس:

این خط به صورت فیدری کلیه بنادر حوزه خلیج فارس را شامل بندر عباس، بندر امام خمینی، بندر خرمشهر، بندر بوشهر، بندر عسلویه، بندر چابهار، بندر قشم و بندر کیش و جبل علی امارات متحده عربی را تحت پوشش قرار می دهد.