مسیر خاور دور

:این خط کلیه بنادر و مسیرهای خاوردور به حوزه خلیج فارس را به صورت رفت و برگشت تحت پوشش قرار می دهد این بنادر شامل 

شمال چین: دالیان ،کینگدائو،تیانجین،زینگانگ ،لیانگ یونگانگ

مرکز چین: شانگهای،نینگبو(ایو)،چونگ کینگ،تایکنگ،هفی، ووهان،نانتونگ، نانگ جینگ 

جنوب چین:شگو(شنزن)،هوانگپو،گوانجو،فوشان،زونگشان،ژوهای،جیانگمن،فانگ چنگ، وژو،ژائوکینگ،نانشا،هایکو،کینگژو،بیهای،زیائولان،یونفو،ژانجیانگ،هنگ کنگ،شونده، زیامن، فوژو،شانتو،

تایوان : (کاهوشینگ-کیلونگ-تایچونگ)

کره : بوسان

ژاپن : توکیو،یوکوهاما