مسیر اروپا

مسیر اروپا:

این خط پس از طی کردن دریای عدن و دریای سرخ و کانال سوئز کشورهای سوریه (لاتاکیا)، ترکیه ( استانبول) و لیبی (بنغازی)(میسوراتا) و رومانی (کانستانسا)، و سپس اسپانیا (والنسیا) و ایتالیا (رونا) و بلژیک( آنتورب) و برای هلند ( روتردام-جهت صادرات)  را تحت پوشش قرار میدهد.