مسیر آفریقا

مسیر آفریقا:

این خط بنادر کشورهای شرق آفریقا شامل کنیا ( مومباسا) و تانزانیا ( دارالسلام – زنگبار) را به هند( کندلا) و بندر عباس ارتباط می دهد.