دریافت نرخ کرایه حمل

کلیه مشتریان محترم میتوانند جهت دریافت نرخ حمل مصوب این شرکت در مسیرهای تحت پوشش با مراجعه به بخش تماس با ما و صرفاً از طریق ارسال ایمیل معتبر به کارشناسان بخش بازاریابی و فروش هر منطقه اقدام نمایند.